Поточна обробка в системі координат IGb08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано регулярну обробку спостережень для GPS-тижнів 1708–1832 (7 жовтня 2012 р. – 28 січня 2017 р.). Репроцесинг виконувався для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1708).Референцні станції (кольором позначено місцеві мережі)
Cтанції, що входять у мережу EPN (кольором позначено місцеві мережі)
Станції мережі ГАО НАНУ


Станції мережі System.NET
Станції мережі TNT-TPI


Станції мережі GeoTerace
Станції мережі НГЦ.net


Станції мережі ДКАУ
Партнерські станції

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Уточнені ефемериди в системі координат IGb08, отримані у результаті кампанії CODE Repro2
Система апріорних координат та швидкостей
IGb08
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій ANKR, BOR1, BUCU, CRAO, GLSV, GRAZ, ISTA, JOZE, MATE, MDVJ, NICO, POLV, RIGA, SOFI, UZHL, ZECK, WTZR
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I08.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GNSS Software ver. 5.2»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGb08/wwww/
MAОwwwwd.SNX.Z,
MAОwwwwdC.SNX.Z,
MAОwwwwd.TRO.Z,
MAОwwww7.SUM.Z,
MAОwwww7C.SNX.Z,
MAОwwww7.SNX.Z.

Пояснення:


wwww:
GPS-тиждень;
ssss: ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
SNX: у форматі «SINEX»
SUM: звіт,
TRO: у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);


Z: стиснуто програмою «Compress».