Публікації за 2017 рік

Вибрати рік:

Реферовані журнали

Іщенко М.В. Оцінка швидкостей за даними ГНСС-спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України для подальших геодинамічних досліджень // Вісник Астрономічної школи – 2017. – Том 13, – № 1– С. 48–53.
Глобальні супутникові навігаційні системи (ГНСС) міцно увійшли не тільки у повсякденне життя суспільства, але й широко використовуються у різноманітних сферах наукового простору. Можливість ведення безперервних спостережень на постійнодіючих ГНСС-станціях, що не залежать від погодних умов, дозволила накопичити тривалі періоди спостережень. Все це призвело до отримання високоточних координатних рядів з точністю декілька мм. Одним із перших етапів у досліджені локального рівня деформацій земної кори є оцінка значень швидкостей зміщень ГНСС-станцій. Одним з найбільш простих і поширених способів представлення горизонтальних рухів земної поверхні, що відбуваються в межах досліджуваної області, є отримання поля швидкостей. В Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАНУ отримано оцінки векторів швидкостей для 233 ГНСС-станцій (в координатній системі IGb08), 202 з яких розташовано на території України. Максимальний період оцінки з 7 грудня 1997 р. по 28 січня 2017 р. склав 6993 діб (приблизно 20 років). Оцінка швидкостей базується на ГНСС-спостереженнях державних, академічних, університетських та комерційних мереж України. Вектори швидкостей отримано з використанням програмного забезпечення «Bernese GNSS Software ver. 5.2» (були використані програмні модулі ADDNEQ2 та FODITS), яке рекомендовано Центрами аналізу ГНСС-даних, зокрема, Європейським Центром EUREF для проведень досліджень такого типу. Отримані оцінки векторів швидкостей повністю узгоджуються з рухом Євразійської літосферної плити. Проте для подальшого використання у дослідженнях по деформації земної кори кожна ГНСС-станція повинна бути ретельно перевірена на можливі ефекти (спричинені роботою апаратури, людським фактором тощо) та задовольняти мінімальному періоду спостережень у три роки.

Іщенко М. В. Визначення деформації земної кори у північному регіоні України за результатами аналізу ГНСС-спостережень // Кинематика и физика небесных тел. – 2017. – Т. 33. – № 6. – С. 69–78.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України визначена деформація земної кори для північного регіону України із застосуванням методу трикутників, вершинами яких є ГНСС-станції. Розрахунок деформації земної кори виконаний за допомогою програмного забезпечення «GPS Triangle Strain Calculator», розробленого UNAVCO.
DOI: 10.3103/S0884591317060034
Стаття англійською мовою на Springer Link

Конференції

Іщенко М.В. Аналіз результатів обробки ГНСС-даних для геодинамічних досліджень // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «GeoTerrace-2017». – Львів, 14 –16 грудня 2017 р.

A.Kenyeres, A.Baron, A.Caporali, F.De Doncker, B.Droscak, A.Duret, P.Franke, I.Georgiev, D.Hansen, L.Huisman, O.Khoda, K.Morozova, J.Nagl, X.Papanikolaou, E.Parseulinas, P.Pihlak, G.Stangl, M.Valdes, M.Ryczywolski, C.Bruyninx, L.Jivall, S.Lahtinen, D.Prizginiene, O.B.Tangen, M.Weber, A.I.Kurt. EPN Densification – Essential Extension // Presented at the 4th EUPOS Council and Technical Meeting on the occasion of the 15th EUPOS anniversary EUPOS 2002-2017 (EUPOS 2017). – Bratislava (Slovakia). – 2017. – Режим доступу: http://skpos.gku.sk/eupos/files/10_EPN_densification.pdf

J.Zurutuza, A.Caporali, O.Khoda, G.Stangl, P.Mitterschiffthaler, M.Becker, M.Bertocco, L.Gerhatova, M.Mojzes, J.Papčo, M.Mulic, Yu.Stopkhay, C.Nagorneac, A.Mihailov, S.Lazić, B.Stopar, M.Figurski, B.Droscak, A.Malczewski, E.Parseliunas, J.Reznicek, J.Nagi, J.Kaplon, S.Wajda, S.Berk, K.Medved, S.Dimeski, G.Grenerczy, M.Marjanović, J.Simek, P.Pihlak, T.Srechko, N.Fabiani, G.Miler, K.Vassileva. Progresses in the Central European densification of the 3D velocity field: the CEGRN2017 Campaign // Presented at the EUREF Analysis Centres Workshop. – Brussels (Belgium). – 2017. – Режим доступу:
http://epncb.eu/_newseventslinks/workshops/EPNLACWS_2017/pdf/05_EPN_dens...

A.Kenyeres, A.Baron, A.Caporali, F.De Doncker, B.Droscak, A.Duret, P.Franke, I.Georgiev, D.Hansen, L.Huisman, O.Khoda, K.Morozova, J.Nagl, X.Papanikolaou, E.Parseulinas, P.Pihlak, G.Stangl, M.Valdes, M.Ryczywolski, C.Bruyninx, L.Jivall, S.Lahtinen, D.Prizginiene, O.B.Tangen, M.Weber, A.I.Kurt. EPN Densification - Essential Extension // Presented at the EUREF Analysis Centres Workshop. – Brussels (Belgium). – 2017. – Режим доступу:
http://epncb.eu/_newseventslinks/workshops/EPNLACWS_2017/pdf/05_EPN_dens...

O.Khoda. EPN Densification Project: Report of the Main Astronomical Observatory NAS of Ukraine // Presented at the EUREF Analysis Centres Workshop. – Brussels (Belgium). – 2017. – Режим доступу:
http://epncb.eu/_newseventslinks/workshops/EPNLACWS_2017/pdf/05_EPN_dens...

J.Zurutuza, A.Caporali, O.Khoda, G.Stangl, M.Becker, M.Bertocco, L.Gerhatova, M.Mojzes, J.Papčo, M.Mulic, Yu.Stopkhay, C.Nagorneac, A.Mihailov, S.Lazić, B.Stopar, M.Figurski, B.Droscak, P.Mitterschiffthaler, A.Malczewski, E.Parseliunas, J.Reznicek, J.Nagl, J.Kaplon, S.Wajda, S.Berk, K.Medved, S.Dimeski, G.Grenerczy, M.Marjanović, J.Simek, P.Pihlak, T.Srechko. The CEGRN campaigns and densification of the ETRF in Central Europe // Presented at the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF). – Wroclaw (Poland) – 2017. – Режим доступу: http://euref.eu/symposia/2017Wroclaw/02-06-Zurutuza.pdf

A.Kenyeres, A.Baron, A.Caporali, F.De Doncker, B.Droscak, A.Duret, P.Franke, I.Georgiev, D.Hansen, L.Huisman, L.Jivall, O.Khoda, K.Morozova, J.Nagl, X.Papanikolaou, E.Parseulinas, P.Pihlak, G.Stangl, M.Valdes, M.Ryczywolski, C.Bruyninx, J.Legrand. EPN Densification – Prepared to Publish // Presented at the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF). – Wroclaw (Poland) – 2017. – Режим доступу: http://euref.eu/symposia/2017Wroclaw/02-04-Kenyeres.pdf

Ищенко М.В. Определение деформации земной коры в Центре анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины // 17-а Українська конференція з космічних досліджень. – Одеса, 21–25 серпня 2017 р. – Режим доступу: https://space-conf.ikd.kiev.ua/images/uploads/e4b90671b4a57597b7208f42f3...