Публікації за 2019 рік

Вибрати рік:

Реферовані журнали

Хода О.О. Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат
IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933
// Кинематика и физика небесных тел. – 2019. – Т. 35. – № 1. – С. 70–80.
З 7 жовтня 2012 р. по 28 січня 2017 р. (GPS-тижні 1709—1933) всі продукти Міжнародної ГНСС-служби (IGS) — точні ефериди GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координати та швидкості перманентних ГНСС-станцій тощо — базувалися на системі координат IGb08, оновленій реалізації IGS Міжнародної референсної земної системи координат ITRF2008.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено спостереження ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для вказаного періоду. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно із вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 232 ГНСС-станціях, зокрема на 201 українській станції, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, НУ «Львівська політехніка» («GeoTerrace»), ПрАТ «Систем Солюшнс» («System.NET»), компанія ТНТ ТПІ («TNT TPI GNSS Network»), Навігаційно-геодезичний центр («НГЦ.net»), UA-EUPOS/ZAKPOS, ТОВ «НВК Європромсервіс» (EPS), Система координатно-часового і навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), Харківський національний університет радіоелектроніки. Система координат IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі координат IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать у діапазонах: для північної та південної складових — від 0,5 мм до 1,6 мм (середні значення 0,99 мм та 1,01 мм відповідно), для висотної складової — від 2,2 мм до 5,4 мм (середнє 3,75 мм) з єдиним «викидом» в 6,91 мм для GPS-тижня 1759.

Конференції

J.Zurutuza, A.Caporali, M.Bertocco, M.Ishchenko, O.Khoda. Present Day Geokinematics of Central Europe // Presented at the EUREF 2019 Symposium. – Tallin (Estonia). – 2019. – Режим доступу: http://euref.eu/symposia/2019Tallinn/04-04-Caporali.pdf

J.Zurutuza, A.Caporali, M.Bertocco, M.Ishchenko, O.Khoda, M.Becker, G.Stangl, E.Brockmann, A.Kenyeres, M.Lidberg, H.Steffen, P.Mitterschiffthaler, L.Gerhatova, M.Mojzes, J.Papčo, M.Mulic, Y.Stopkhay, S.Nagorneac, A.Mihailov, S.Lazić, Z.Veljkovic, B.Stopar, M.Figurski, G.Nykiel, T.Liwosz, A.Araszkiewicz, B.Droscak, A.Malczewski, E.Parseliunas, J.Reznicek, J.Nagl, J.Kaplon, S.Wajda, S.Berk, K.Medved, S.Dimeski, G.Grenerczy, M.Marjanović, J.Simek, P.Pihlak, S.Tasevski, N.Fabiani, G.Milev, K.Vassileva, T.Rus, O.Odalovic, D.Medak, F.Vespe, D.Pietka, K.Tretyak, N.Ternovoy, A.Gorb, S.Yaremenko, S.Flerko. Present Day Geokinematics of Central Europe Part 1: the Central European GNSS Research Network (CEGRN) // Presented at the EUREF 2019 Symposium. – Tallin (Estonia). – 2019. – Режим доступу: http://euref.eu/symposia/2019Tallinn/02-07-Zurutuza.pdf

M.Ishchenko. Crustal strain calculation and analysis for Poland area using ASG-EUPOS GNSS Network // Presented at the 8th International Conference for Young Researchers "Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology" 2019. – Krakow (Poland). – 2019.

J.Zurutuza, A.Caporali, M.Bertocco, M.Ishchenko, O.Khoda, M.Becker, G.Stangl, E.Brockmann, A.Kenyeres, M.Lidberg, H.Steffen, P.Mitterschiffthaler, L.Gerhatova, M.Mojzes, J.Papčo, M.Mulic, Y.Stopkhay, S.Nagorneac, A.Mihailov, S.Lazić, Z.Veljkovic, B.Stopar, M.Figurski, G.Nykiel, T.Liwosz, A.Araszkiewicz, B.Droscak, A.Malczewski, E.Parseliunas, J.Reznicek, J.Nagl, J.Kaplon, S.Wajda, S.Berk, K.Medved, S.Dimeski, G.Grenerczy, M.Marjanović, J.Simek, P.Pihlak, S.Tasevski, N.Fabiani, G.Milev, K.Vassileva, T.Rus, O.Odalovic, D.Medak, F.Vespe, D.Pietka, K.Tretyak, N.Ternovoy, A.Gorb, S.Yaremenko, S.Flerko. The CEGRN Network: towards 25 years of High Quality GNSS data for Geokinematical Analysis in Central Europe // Presented at the EGU General Assembly 2019. – Vienna (Austria). – 2019. – Режим доступу: http://cegrn.cisas.unipd.it/CEGRN/results/docs/EGU2019_CEGRN.pdf
Абстракт постера доступний за цим посиланням.