Публікації за 2010 рік

Вибрати рік:

Дисертація

Литвин М. О. – cпеціальність 01.03.01, Астрономія та небесна механіка

Дисертація – Спільна обробка GPS-, РНДБ- і лазерних спостережень для досліджень динаміки Землі
Автореферат – Спільна обробка GPS-, РНДБ- і лазерних спостережень для досліджень динаміки Землі
Дисертацiя присвячена розробцi програмно-алгоритмiчного забезпечення для отримання спiльного розв'язку для геодинамiчних параметрiв за даними спостережень сучасних методiв космiчної геодезiї. За даними трирiчного ряду ЛЛС- та GPS-спостережень та локальними прив'язками мiж iнструментами отримано координати українських пунктiв колокацiї «Київ–Голосiїв» та «Сiмеїз–Кацивелiї».
Розроблено нову методику отримання спiльного розв'язку для геодинамiчних параметрiв за даними сучасних методiв космiчної геодезiї. Створено програмне забезпечення, яке дало змогу отримувати реалiзацiї Небесної та Земної систем координат, а також узгодженi з ними параметри орiєнтацiї Землi.
Достовiрнiсть результатiв та висновкiв роботи перевiрено за допомогою порiвняння отриманих розв'язкiв з аналогiчними результатами, отриманими в рамках Мiжнародної служби обертання Землi.

Реферовані журнали

Хода О. А. Центр анализа GPS-данных ГАО НАН Украины: результаты обработки наблюдений для GPS-недель 1236-1399 // Кинематика и физика небесных тел. – 2010. – T. 26. – № 6. – C. 56–67
DOI: 10.3103/S0884591310060036
В Центре анализа GPS-данных ГАО НАН Украины были обработаны наблюдения GPS-спутников на перманентных станциях, расположенных на Украине и в Восточной Европе. Обработка была выполнена с помощью комплекса «Bernese GPS Software ver. 4.2». Описана процедура обработки. Приведены вычисленные координаты станций для GPS-недели 1399. Показаны изменения значений координат и зенитной тропосферной рефракции для станций POLV и TRAB.
Стаття англійською мовою на Springer Link

Матеріали конференцій

Ищенко М. В., Хода О. А. О влиянии новых моделей и методик обработки на координаты украинских ГНСС-станций // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» – Ужгород. – 2010. – С.93–96.

Хода О. О. Визначення координат постійнодіючих ГНСС-станцій на Закарпатті // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та риродокористуванні» – Ужгород. – 2010. – С.131–133.

Хода О. О. Тест нульової бази в ГАО НАН України // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 6. – Чернігів. – 2010. – С.25–27.

Хода О. О., Литвин М.О., Терещук О.І. Постійнодіюча GPS-станція «Чернігів» (CNIV): перші п'ять років функціонування // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 6. – Чернігів. – 2010. – С.7–13.

О. Khoda, M. Lytvyn GNSS activity at the Main Astronomical Observatory NASU // Proc. 6th Orlov Conference «The study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy». – Kiev. – 2010. – P.222–225.

M. Prieto, M. Lytvyn, H. De With EEGS: EGNOS Extension to Eastern Europe // Proc. European Navigation Conference. – Braunschweig (Germany). – 2010. – Р. 19–21.

Ya. S. Yatskiv, M. M. Medvedsky, O. O. Khoda, M. O. Lytvyn Space Geodesy and Satellite Navigation // Konferencja "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we wspolczesnej geodezji i nawigacji", materialy pokonferencyjne. – Olsztyn (Poland). – 2010. – CD-ROM Proc., Session 1, Paper 2c.

Інші публікації

Хода О., Литвин М. Мережа постійнодіючих ГНСС-станцій ГАО НАН України у 2010 р. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – К.: Компанія ВАІТЕ, 2010. – № 5. – С. 49–51.

Хода О. Наукові основи, програмно-технічне забезпечення функціонування української постійнодіючої ГНСС-мережі для досліджень регіональної та локальної геодинаміки // Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень «Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистем на території України (GEO-UA)»: зб. наук. звітів. – К.: НАН України, 2010. – С. 82–93.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.