Публікації за 2009 рік

Вибрати рік:

Реферовані журнали

Литвин М. Алгоритм отримання комбінованого роз'язку за даними сучасних методів космічної геодезії // Кінематика і фізика небесних тіл. – 2009. – Т. 25. – N. 4. – С. 285–296.
DOI: 10.3103/S0884591309040059
Запропоновано метод отримання спільного розв'язку за результатами спостережень сучасних методів космічної геодезії. Розроблений метод базується на поєднанні нормальних рівнянь, отриманих після вторинної обробки РНДБ-, GPS- чи ЛРС-спостережень, а також інформації про локальні прив'язки для станцій колокації. Розглянуто застосування методу на принципі комбінації GPS- та РНДБ-спостережень геодезичного експерименту CONT02.
Стаття англійською мовою на Springer Link

Яцків, Я.С., Харченко, В.П., Шокало, В.М., Терещук, О.І., Жаліло, О.О., Кондратюк, В.М., Лук'янов, О.М., Литвин, М.О., Шелковєнков, Д.О., Куценко, О.В., Желанов, О.О., Грінченко, О.В., Газнюк, М.О., Вишнякова, Є.В. Практика створення в Україні інформаційно-вимірювальної GNSS-системи та мережної VRS-технології забезпечення геодезичних та кадастровиї зйомок. // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5, N 2. C. 5–22.

Матеріали конференцій

Хода О.О., Литвин М. О., Шелковєнков Д. О., Терещук О. І. Постійнодіюча ГНСС-станція «Прилуки» (PRYL) // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 5. – Чернігів. – 2009. – С. 37–41.

O. Khoda Permanent GPS Station Uzhgorod (UZHL): 10 Years of Operation // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та ісовпорядкуванні» – Ужгород. – 2009. – С. 12–14.

M. Lytvyn CoCoS: New SINEX Software for Combination of Space Geodesy Observations // Proc. The 6th Orlov Conference. – June 22–24, MAO NASU. – Kiev. – 2009. – P. 212–217.

O. Khoda, C. Bruyninx Switching from Relative to Absolute Antenna Phase Center Variations in a Regional Network: Stability of the Coordinate Differences // Proc. Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF). – London (United Kingdom), 6–9 June 2007. – Mitteilungen des BKG, Band 42, EUREF Publication No. 17. – 2009. – P. 331–334.

Інші публікації

Хода О., Литвин М. Мережа постійнодіючих ГНСС-станцій ГАО НАН України у 2009 р. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – К.: Компанія ВАІТЕ, 2009. – № 4. – С. 31–34.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.