Публікації за 2008 рік

Вибрати рік:

Реферовані журнали

M. Lytvyn CoCoS – a new SINEX combination software // Artificial satellites. – 2008. – Vol. 43. – № 3. – PP. 15–24.
DOI: 10.2478/v10018-009-0004-9
A simple and flexible algorithm for combination of space geodesy observations is presented. The CoCoS software that implements this algorithm is described in details. The combined GPS-VLBI solution for the CONT02 VLBI experiment data and observations from co-located GPS sites is obtained and discussed.

Самойленко О. М., Адаменко О. В., Болотіна О. В., Заєць В. В., Хода О. О. Результати третьої геодезичної кампанії на локальному геодинамічному полігоні ГАО НАН України // Кинематика и физика небесных тел. – 2008. – T. 24. – № 6. – C. 452–462
DOI: 10.3103/S088459130806007X
Визначено високоточні координати реперних (редукційних) точок пунктів геодинамічного полігону ГАО НАН України у локальній топоцентричній системі координат. Отримано локальні геодезичні прив'язки (ексцентри) між реперними точками nункту GPS-спостережень «Київ/Голосіїв» та пункту cтанції лазерної локації супутників «Голосіїв-Київ» в системі ITRF97 на епоху 1997.0, які становлять 100,2358 м, -11.0398 м, -85.8256 м no осях Х, Y, Z відповідно. Визначено координати реперної точки пункту «Голосіів-Киів» в ITRF97 на епоху 1997.0 шляхом додавання локальних геодезичних прив'язок до координат реперноі точки пункту GPS-спостережень «Київ/Голосіїв». Проведено їхнє порівняння з оцінками координат цих пунктів, отриманих методами космічної геодезії та геодинаміки. Оцінено локальні деформації геодинамічного полігону за nеріод з 1997 р. no 2006 р. та зроблено висновок про певну тенденцію до локальних зміщень пунктів геодинимічного полігону ГАО НАН України.
Стаття англійською мовою на Springer Link

D. Shelkovenkov, O. Zhelanov, V. Shokalo, V. Kondratyk, M. Lytvyn The results of experimental research of DGPS/RTK mode using NTRIP protocol // Modern Advances in Geodesy. – No.1(15). – 2008. – Р. 125 –132.

Матеріали конференцій

Литвин М. О., Хода О. О. Організація роботи перменентної ГНСС-станції GLSV (Київ/Голосіїв) // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 4. – Чернігів. – 2008. – С.54–57.

Шелковєнков Д., Желанов О., Шокало В., Кондратюк В., Литвин М., Флерко С., Черевко В. Результати екпериментальних досліджень реалізації DGPS/RTK режиму супутникового позицювання з використанням NTRIP-технології // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – 2008. – Вип. 1(15). – С. 125–132.

Яцків Я.С., Харченко В.П., Шокало В.М., Терещук О.І., Жаліло О.О., Кондратюк В.М., Лук'янов О.М., Литвин М.О., Шелковєнков Д.О., Куценко О.В., Желанов О.О., Грінченко О.В., Газнюк М.О., Вишнякова Є.В. Інформаційно-вимірювальна GNSS система та мережна VRS технологія забезпечення геодезичних та кадастрових зйомок // «Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Чернігів, – 2008. – Випуск 4. – C. 5–25.

M. Lytvyn New Permanent GNSS-Station Controlling Software // Abstracts of 15th Open Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. – Kiev. – Ukraine, 14 –19 April, 2008, P. 71 –73.

M. Lytvyn Organization and Maintenance of Permanent IGS/EPN station GLSV («Kiev/Golosiiv») // Proc. «Modern advances in geodesy, geoinformation and cadastrial – european experience», Chernigiv. – 2008. – No. 4. – Р. 54 –58.

О.Khoda, C.Bruyninx. Influence of Changing GPS Antenna Calibrations on EPN Station Coordinates // Presented at the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) – Brussels (Belgium). – 2008. – Режим доступа: http://www.euref.eu/symposia/2008Brussels/P03-01-p-Khoda.pdf

Інші публікації

O. Khoda Status of the IGS Stations Provided by the Main Astronomical Observatory in 2002–2004 // IGS 2003–2004 Technical Reports (IGS Central Bureau, eds.). – Pasadena, CA: Jet Propulsion Laboratory, 2008.

O. Bolotin, S. Bolotin, O. Veles, M. Lytvyn, Ya. Yatskiv Presentation of the Ukrainian Earth Orientation Parameters laboratory as a part of World Data Centers // Bulletin of Ukrainian Earth Orientation Parameters Laboratory. – Vol. 3. – P. 32–34.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.