Публікації за 2005 рік

Вибрати рік:

Матеріали конференцій

Заблоцький Ф. Д., Савчук С. Г., Хода О. О., Демус Р.Т. Характер зміни місцеположення перманентної GPS станції Шацьк // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 1. – Чернігів. – 2005. – С. 32–37.

Литвин М. О. Досвід використання програмного забезпечення GAMIT/GLOBK в ГАО НАНУ // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Випуск 1. – Чернігів. – 2005.

M. Lytvyn, O. Bolotina Determination of the collocated IERS sites coordinates with combination of GPS and SLR data // Journees 2005, Warsaw, Poland, 19–21 September, 2005. – P.74–76.

Інші публікації

Укргеокосмомережа. Українська мережа станцій космічної геодезії та геодинаміки. (Наук. ред.: Яцків Я. С. Упорядники: Болотіна О. В., Болотін С. Л., Медведський М. М., Хода О.О., Вольвач О.Є.) – К.: Компанія ВАІТЕ, 2005. – 60 с.

Болотін С., Болотіна О., Хода О. Методика сумісної обробки VLBI-, SLR- та GPS-спостережень // Препринт ГАО–05–1У. – Київ. – 2005. – 18 с.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.