Публікації за 2000 рік

Вибрати рік:

Дисертація

Хода О. А. – cпеціальність 01.03.01, Астрономія та небесна механіка

Дисертація – Наблюдения спутников глобальной системы определения местоположения (GPS) для геодинамических и ионосферных исследований в Украине
Автореферат – Спостереження супутників глобальної системи визначення місцеположення (GPS) для геодинамічних та іоносферних досліджень в Україні

Дисертацію присвячено використанню GPS–технології на геодинамічних полігонах, а також побудові моделей іоносфери за даними спостережень GPS–супутників. З обробки GPS-спостережень отримані високоточні координати пунктів, розташованих на Кримському геодинамічному полігоні, у Карпатах (проект GEODUC), на локальному полігоні ГАО НАН України. Створена мережа перманентних GPS–станцій на території України. Показано, що розроблене програмне забезпечення Klio дає можливість оцінити параметри іоносфери в рамках моделі тонкого шару. Обчислені значення загального вмісту електронів узгоджуються зі значеннями, отриманими за допомогою комплексу Bernese v.3.5, в межах 0,25 TECU.

Інші публікації

Ya. Yatskiv, O. Khoda Status of the IGS Stations Operated by the Main Astronomical Observatory // IGS 1999 Technical Reports. – 2000. – P. 247–248.

Яцкiв Я. С., Гайович I. Ю., Хода О. О., Тарадiй В. К., Нурутдiнов К. Х., Руденко С. П., Салямов В. Н., Болотiн С. Л. Головна астрономiчна обсерваторiя Нацiональної академiї наук України. Космiчна геодинамiка // Інформацiйний бюлетень УАА. – 2000. – № 14. – С. 12.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.