Публікації за 2013 рік

Вибрати рік:

Дисертація

Іщенко М. В. – cпеціальність 01.03.01, Астрономія та небесна механіка

Дисертація – Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати
Автореферат – Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати

Дисертація присвячена вирішенню проблеми отримання узгоджених координатних рядів перманентних GPS-станцій та параметрів зенітної тропосферного рефракції (насамперед, для українських станцій). Вирішення даної проблеми дозволяє отримати однорідний координатний розв’язок, вільний від ефектів, привнесених змінами в методиках обробки, моделях, апріорних даних та програмному забезпеченні.
Наведено результати зведеної обробки (репроцесингу) архівних GPS-спостережень, що виконана в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України для періоду спостережень з 14 вересня 2003 р. до 4 листопада 2006 р. (163 GPS-тижні) для 29 GPS-станцій, розташованих на території Східної Європи (12 з яких – на території України).
Вперше отримано однорідні координатні ряди в системі координат IGS05 і значення зенітної тропосферної рефракції для 29 GPS-станцій.
Незважаючи на використання різних моделей та методик обробки, наприклад, різні методи завдання системи координат, модель океанічних навантажень тощо, основний вплив на точність визначення координат і зенітної тропосферної рефракції на станціях зумовлено використанням абсолютних моделей калібровок комбінацій антена–купол замість відносних, покращених орбіт GPS-супутників та апріорної тропосферної моделі.

Реферовані журнали

Хода О. А. Сравнение результатов обработки наблюдений GPS- и ГЛОНАСС-спутников на перманентных станциях, расположенных на севере Европы // Космічна наука і технологія. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 44–56.
Для сети перманентных станций, расположенных на севере Европы, было получено три решения: из обработки наблюдений только GPS-спутников, только ГЛОНАСС-спутников и совместной обработки наблюдений GPS- и ГЛОНАСС-спутников.
На основе сравнения повторяемости составляющих полученных координат GPS/ГЛОНАСС-станций и определенных внешних средних квадратичных ошибок сделан вывод, что на данный момент ГЛОНАСС-решение по точности уступает GPS-решению, а включение ГЛОНАСС-спутников в обработку наблюдений перманентных станций, расположенных в этом регионе, не улучшает точность оценки координат.

Матеріали конференцій

Ya. S. Yatskiv, A. I. Dokhov, A. A. Zhalilo, A. M. Lukyanov, A. A. Zhelanov, O. A. Khoda, E. V. Grinchenko, M. N. Galevich, I. V. Ditskiy, E. A. Bessonov International project «EGNOS Extension to Eastern Europe: Applications». Current activity and development // Збірник наукових праць XI міжнародної науково-течнічної конференції «АВІА–2013». – Київ – 2013. – Т. 1, С. 7.30–7.33.

Інші публікації

Хода О. Мережа постійнодіючих ГНСС-станцій ГАО НАН України у 2013 р. // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі. – К.: Компанія ВАІТЕ, 2013. – № 8. – С.128.

Оберіть рік: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995, 1994.