ГНСС-группа

СПІВРОБІТНИКИ


ХОДА Олег Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ГАО НАН України.
Напрям діяльності: поточна обробка ГНСС-спостережень, підтримка роботи української постійнодіючої ГНСС-мережі.
E-mail: oleg at mao.kiev.ua

ІЩЕНКО Марина Вікторівна,
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ГАО НАН України.
Напрям діяльності: обробка ГНСС-спостережень та геодинамічна інтерпретація.
E-mail: marina at mao.kiev.ua

КОЛИШНІ СПІВРОБІТНИКИ


Литвин Михайло Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник ГАО НАН України,
працював у 2003–2011 рр.;

Гайович Ігор Юрійович,
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник ГАО НАН України,
працював до 1998 р.

НАША АДРЕСА


Головна астрономічна обсерваторія НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 27
03143, м. Київ, Україна
Тел.: +380 044 526-47-59
Факс.: +380 044 526-21-47

ПУБЛІКАЦІЇ
Вибрати рік:

Реферовані журнали

Хода О.О. Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат
IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933
// Кинематика и физика небесных тел. – 2019. – Т. 35. – № 1. – С. 70–80.
З 7 жовтня 2012 р. по 28 січня 2017 р. (GPS-тижні 1709—1933) всі продукти Міжнародної ГНСС-служби (IGS) — точні ефериди GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координати та швидкості перманентних ГНСС-станцій тощо — базувалися на системі координат IGb08, оновленій реалізації IGS Міжнародної референсної земної системи координат ITRF2008.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено спостереження ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для вказаного періоду. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно із вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 232 ГНСС-станціях, зокрема на 201 українській станції, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, НУ «Львівська політехніка» («GeoTerrace»), ПрАТ «Систем Солюшнс» («System.NET»), компанія ТНТ ТПІ («TNT TPI GNSS Network»), Навігаційно-геодезичний центр («НГЦ.net»), UA-EUPOS/ZAKPOS, ТОВ «НВК Європромсервіс» (EPS), Система координатно-часового і навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), Харківський національний університет радіоелектроніки. Система координат IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі координат IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать у діапазонах: для північної та південної складових — від 0,5 мм до 1,6 мм (середні значення 0,99 мм та 1,01 мм відповідно), для висотної складової — від 2,2 мм до 5,4 мм (середнє 3,75 мм) з єдиним «викидом» в 6,91 мм для GPS-тижня 1759.