Репроцесинг в системі координат IGb08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано репроцесинг (переобробку) спостережень для GPS-тижнів 935–1708 (7 грудня 1997 р. – 6 жовтня 2012 р.). Репроцесинг виконувався для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1708).Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Уточнені ефемериди в системі координат IGb08, отримані у результаті кампанії CODE Repro2
Система апріорних координат та швидкостей
IGb08
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій ANKR, BOR1, BUCU, CRAO, GLSV, GRAZ, ISTA, JOZE, MATE, MDVJ, NICO, POLV, RIGA, SOFI, UZHL, ZECK, WTZR
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I08.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GNSS Software ver. 5.2»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGb08/wwww/
MA2wwwwd.SNX.Z,
MA2wwwwdC.SNX.Z,
MA2wwwwd.TRO.Z,
MA2wwww7.SUM.Z,
MA2wwww7C.SNX.Z,
MA2wwww7.SNX.Z.

Пояснення:


wwww:
GPS-тиждень;
ssss: ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
SNX: у форматі «SINEX»
SUM: звіт,
TRO: у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);


Z: стиснуто програмою «Compress».