Репроцесинг в системі координат IGb08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано репроцесинг (переобробку) спостережень для GPS-тижнів 935–1708 (7 грудня 1997 р. – 6 жовтня 2012 р.). Репроцесинг виконувався для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1708).Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Уточнені ефемериди в системі координат IGb08, отримані у результаті кампанії CODE Repro2
Система апріорних координат та швидкостей
IGb08
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій ANKR, BOR1, BUCU, CRAO, GLSV, GRAZ, ISTA, JOZE, MATE, MDVJ, NICO, POLV, RIGA, SOFI, UZHL, ZECK, WTZR
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I08.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GNSS Software ver. 5.2»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGb08/wwww/
MA2wwwwd.SNX.Z,
MA2wwwwdC.SNX.Z,
MA2wwwwd.TRO.Z,
MA2wwww7.SUM.Z,
MA2wwww7C.SNX.Z,
MA2wwww7.SNX.Z.

Пояснення:


wwww:
GPS-тиждень;
ssss: ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
SNX: у форматі «SINEX»
SUM: звіт,
TRO: у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);


Z: стиснуто програмою «Compress».


Реферовані журнали

Хода О.О. Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних // Кинематика и физика небесных тел. – 2020. – Т. 36. – № 5. – С. 64–81.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було проведено другу кампанію репроцесингу архівних спостережень ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для GPS-тижнів 935–1708 (з 7 грудня 1997 р. до 6 жовтня 2012 р.) з використанням оновлених в рамках кампаній IGS repro2 та EPN- Repro2 продуктів – точних ефемерид GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координат та швидкостей референсних перманентних ГНСС- станцій тощо. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно з вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 72 ГНСС-станціях, зокрема на 48 українських станціях, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, компанії ТНТ ТПІ (мережа «TNT TPI GNSS Network»), ПрАТ «Систем Солюшнс» (мережа System.NET), НУ «Львівська політехніка», консорціуму UNAVCO, Inc. (США). Система відліку IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі відліку IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать в таких діапазонах: для північної та східної складових – від 0.6 мм до 1.6 мм (середні значення – 1.02 мм та 0.94 мм відповідно), для висотної складової – від 2.2 мм до 5.2 мм (середнє значення 3.36 мм) з єдиним викидом в 5.79 мм для GPS-тижня 943. Наведено координати перманентних ГНСС-станцій для одного тижневого розв’язку.
https://doi.org/10.3103/S0884591320050050