Регулярна обробка в системі координат IGb08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано регулярну обробку спостережень для GPS-тижнів 1708–1832 (7 жовтня 2012 р. – 28 січня 2017 р.). Обробка виконувалась для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1708).Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Уточнені ефемериди в системі координат IGb08, отримані у результаті кампанії CODE Repro2
Система апріорних координат та швидкостей
IGb08
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій ANKR, BOR1, BUCU, CRAO, GLSV, GRAZ, ISTA, JOZE, MATE, MDVJ, NICO, POLV, RIGA, SOFI, UZHL, ZECK, WTZR
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I08.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GNSS Software ver. 5.2»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGb08/wwww/
MAОwwwwd.SNX.Z,
MAОwwwwdC.SNX.Z,
MAОwwwwd.TRO.Z,
MAОwwww7.SUM.Z,
MAОwwww7C.SNX.Z,
MAОwwww7.SNX.Z.

Пояснення:


wwww:
GPS-тиждень;
ssss: ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
SNX: у форматі «SINEX»
SUM: звіт,
TRO: у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);


Z: стиснуто програмою «Compress».


Хода О.О. Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933 // Кинематика и физика небесных тел. – 2019. – Т. 35. – № 1. – С. 70–80.
З 7 жовтня 2012 р. по 28 січня 2017 р. (GPS-тижні 1709—1933) всі продукти Міжнародної ГНСС-служби (IGS) — точні ефериди GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координати та швидкості перманентних ГНСС-станцій тощо — базувалися на системі координат IGb08, оновленій реалізації IGS Міжнародної референсної земної системи координат ITRF2008.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено спостереження ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для вказаного періоду. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно із вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 232 ГНСС-станціях, зокрема на 201 українській станції, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, НУ «Львівська політехніка» («GeoTerrace»), ПрАТ «Систем Солюшнс» («System.NET»), компанія ТНТ ТПІ («TNT TPI GNSS Network»), Навігаційно-геодезичний центр («НГЦ.net»), UA-EUPOS/ZAKPOS, ТОВ «НВК Європромсервіс» (EPS), Система координатно-часового і навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), Харківський національний університет радіоелектроніки. Система координат IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі координат IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать у діапазонах: для північної та південної складових — від 0,5 мм до 1,6 мм (середні значення 0,99 мм та 1,01 мм відповідно), для висотної складової — від 2,2 мм до 5,4 мм (середнє 3,75 мм) з єдиним «викидом» в 6,91 мм для GPS-тижня 1759.
https://doi.org/10.15407/kfnt2019.01.070
Стаття англійською мовою на Springer Link