Регулярна обробка в системі координат IGb14

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано регулярну обробку спостережень для GPS-тижнів 2106 – 2237 (17 травня 2020 р. – 26 листопада 2022 р.).

216 станцій, що належать до мереж ГАО НАН України, Держгеокадастру України, System.NET, GeoTerrace, НГЦ.net, KyivPOS, NET.Spacecenter (Системи координатна-часового та навігаційного забезпечення України). В обробку також було включено декілька станцій НВК Європромсервіс та ТОВ КМС і мереж UA-EUPOS/ZAKPOS та «TNT TPI GNSS Network». На рисунках показано розташування станцій та їх кількість для кожної доби обробки.


Розташування ГНСС-станцій
Кількість станцій для кожного дня обробки

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Комбіновані точні ефемериди ГНСС-супутників Центра визначення орбіт в Європі (CODE, Швейцарія)
Система апріорних координат та швидкостей
IGb14
Планетно-місячні ефемериди
DE405, що надаються Лабораторією реактивного руху (JPL, США)
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій EPN Class A – BACA, BAIA, BBYS, BOGI, BOGO, BOR1, BUTE, BYDG, CNIV, COST, DNMU, GANP, GOPE, GRAZ, GWWL, IGEO, JOZ2, JOZE, KATO, KRA1, KRAW, LAMA, LODZ, MARP, MATE, MDVJ, MIKL, MOP2, NICO, OROS, PADO, PENC, POLV, PRYL, REDZ, RIGA, SOFI, SPRN, SULP, SWKI, TUC2, USDL, VLNS, WROC, WTZR та ZECK
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель навантажень приливного атмосферного тиску
«S1/S2»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Модель тропосфери
Апріорна модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL», разом з функціэю відображення Vienna Mapping Function (VMF1) для врахування тропосферної рефракції, файли завантажувались з сервера Технічного університету Відня
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «epn14.atx»;
для українських перманентних ГНСС-станцій, які обладнані комбінаціями антена–купол, що не включені до моделі epn14.atx, використовувалась модель «ngs14.atx»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GNSS Software ver. 5.2»


Результати
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGb14/wwww/

Пояснення:
MAOwwww7.SNX.Z – тижневий розв’язок у форматі SINEX (з нормальними рівняннями);
MAOwwww7.SNX_COV.Z – тижневий розв’язок у форматі SINEX (з коваріаційною матрицею);
MAOwwww7.SUM.Z – звіт для тижневого розв’язку;
MAOwwww7_X.SNX.Z – розширений тижневий розв’язок у форматі SINEX (з нормальними рівняннями);
MAOwwww7_X.SNX_COV.Z – розширений тижневий розв’язок у форматі SINEX (з коваріаційною матрицею);
MAOwwwwd.SNX.Z – добовий розв’язок у форматі SINEX (з нормальними рівняннями);
MAOwwwwd.SNX_COV.Z – добовий розв’язок у форматі SINEX (з коваріаційною матрицею);
MAOwwwwd_X.SNX.Z – розширений добовий розв’язок у форматі SINEX (з нормальними рівняннями);
MAOwwwwd_X.SNX_COV.Z – розширений добовий розв’язок у форматі SINEX (з коваріаційною матрицею);
MAOwwwwd.TRO.Z – оцінки значень зенітних тропосферних затримок для доби у форматі SINEX_TRO.


wwww:
GPS-тиждень;
ssss: ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
SNX: у форматі «SINEX»
TRO: у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);


Z: стиснуто програмою «Compress».