Регулярна обробка в системі координат IGS00b

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано поточну обробку спостережень для GPS-тижнів 1236–1399 (14 вересня 2003 р. – 4 листопада 2006 р.). Обробка була виконана для GPS-станцій, що зображені на рисунку ниже (на момент GPS-тижня 1399).


Розташування GPS-станцій
Діаграма спостережень GPS-супутників

В таблиці наведено основні моделі та апріорні дані, які використовувались для обробки GPS-спостережень, згідно рекомендацій Центрального бюро EPN, що діяди до GPS-тижня 1400.

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
IGS00b
Система апріорних координат та
швидкостей
IGS00b
Задання системи координат
Жорсткі обмеження на координати станції GLSV
Модель океанічного навантаження
«GOT00.2_PP»
Модель іоносфери
Формувалася під час обробки
Апріорна модель тропосфери
Не використовувалась
Модель калібровки фазових центрів
комбінацій антена-купол
Відносна модель «IGS01.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
10 градусів
Програмний комплекс
«Bernese GPS Software ver. 4.2»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS00b/wwww/
MAОwwww7.SNX.Z,
MAOwwww7.SUM.Z,
MAOwwwwd.TRO.Z;
Графіки
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS00b/plots-MAO/CRD/
ssss_B_w.eps,
ssss_L_w.eps,
ssss_H_w.eps,
ssss_X_w.eps,
ssss_Y_w.eps,
ssss_Z_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS00b/plots-MAO/TRO/
ssss_TRO.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS00b/plots-MAO/BSL/
ssss_ssss_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS00b/plots-MAO/HLM/
ssss_ssss_NEU_w.eps,
MAO_EUR_TRA_w.eps,
MAO_EUR_ROT_w.eps,
MAO_EUR_SCA_w.eps;

Пояснення:

wwww:
GPS-тиждень;
ssss:
ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
B:
L:
H:
X:
Y:
Z:
широта,
довгота,
висота,
координата X,
координата Y,
координата Z;
SNX:
SUM:
TRO:
у форматі «SINEX»,
звіт,
у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);
TRA:
ROT:
SCA:
зміщення,
обертання,
масштабний множник;
Z:
стиснуто програмою «сompress»;
NEU:
залишки після перетворення Гельмерта
(північна, східна та висотна компоненти).


eps:
«Encapsulated PostScript» — формат файлів.


ПУБЛІКАЦІЇ

Хода О. А. Определение зенитной тропосферной рефракции на украинских перманентных GPS-станциях по данным наблюдений для GPS-недель 1236−1399 // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – T. 27. – № 2. – C. 3–7.
DOI: 10.3103/S088459131102005X
Стаття англійською мовою на Springer Link

Хода О. А. Определение координат украинских перманентных GPS-станций по данным наблюдений для GPS-недель 1236−1399 // Кинематика и физика небесных тел. – 2011. – T. 27. – № 1. – C. 25–39.
DOI: 10.3103/S088459131101003X
Стаття англійською мовою на Springer Link

Хода О. А. Центр анализа GPS-данных ГАО НАН Украины: результаты обработки наблюдений для GPS-недель 12361399 // Кинематика и физика небесных тел. –2010. – T. 26. – № 6. – C. 56–67.
DOI: 10.3103/S0884591310060036
Стаття англійською мовою на Springer Link