Поточна обробка в системі координат IGS08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано регулярну обробку спостережень для GPS-тижнів 1632–1708 (10 квітня 2011 р. – 30 вересня 2012). Обробка виконувалася для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1708).Розташування ГНСС-станцій
Діаграма спостережень ГНСС-супутників

В таблиці наведено основні дані, які використовувались для обробки, згідно рекомендацій Центрального бюро EPN, що вступили у дію з GPS-тижня 1400.

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
IGS08
Система апріорних координат та швидкостей
IGS08
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати ГНСС-станцій ANKR, BOR1, BUCU, CRAO, GLSV, GRAZ, ISTA, JOZE, MATE, MDVJ, NICO, POLV, RIGA, SOFI, UZHL, WTZR та ZECK
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровок фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I08.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GPS Software ver. 5.0»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/wwww/
MAОwwww7.SNX.Z,
MAOwwww7.SUM.Z,
MAOwwwwd.TRO.Z;
Графіки
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/CRD/
ssss_B_d.eps,
ssss_B_w.eps,
ssss_L_d.eps,
ssss_L_w.eps,
ssss_H_d.eps,
ssss_H_w.eps,
ssss_X_d.eps,
ssss_X_w.eps,
ssss_Y_d.eps,
ssss_Y_w.eps,
ssss_Z_d.eps
ssss_Z_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/TRO/
ssss_TRO.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/BSL/
ssss_ssss_d.eps,
ssss_ssss_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/HLM/
M_E_TRA_w.eps,
M_E_ROT_w.eps,
M_E_SCA_w.eps,
M_E_NEU_RMS.eps,
meanSTA_M_E_NEU.eps,
ssss_M_E_NEU_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/RPT/
meanSTA_RPT-1.eps,
meanSTA_RPT-2.eps,
mean_RPT.eps,
ssss_PRT.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS08/plots-MAO/OBS/
MAO-IGS08-Base.eps,
MAO-IGS08-TNT_SYS.eps,
OBS_IGS08.eps;

Пояснення:

wwww:
GPS-тиждень;
ssss:
ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
B:
L:
H:
X:
Y:
Z:
широта,
довгота,
висота,
координата X,
координата Y,
координата Z;
SNX:
SUM:
TRO:
у форматі «SINEX»,
звіт,
у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);
TRA:
ROT:
SCA:
зміщення,
обертання,
масштабний множник;
Z:
стиснуто програмою «сompress»;
NEU:
залишки після перетворення Гельмерта
(північна, східна та висотна компоненти);


RMS:
залишки координат після перетворень Гельмерта;


meanRMS:
середні залишки координат після перетворень Гельмерта;


mean_PRT:
середні координатні залишки;


meanSTA_PRT-1:
середні координатні залишки мережі базових станцій;


meanSTA_PRT-2:
середні координатні залишки станцій мереж «ТНТ-ТПИ» та «System.NET»;


ssss_PRT:
координатні залишки кожної станції;


MAO-IGS08-Base:
мапа базових станцій;


MAO-IGS08-TNT_SYS:
мапа станції мереж «ТНТ-ТПИ» та «System.NET»;


OBS:
діаграма спостережнь ГНСС-станцій;


eps:
«Encapsulated PostScript» — формат файлів.


ПУБЛІКАЦІЇ

Хода О. А. Определение координат восточноевропейских перманентных ГНСС-станций по данным наблюдений для GPS-недель 1632−1708 // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21. – № 4. – С. 56–65.
В Центре анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины были обработаны наблюдения ГНСС-спутников на перманентных станциях, расположенных в Украине и в Восточной Европе, для GPS-недель 1632—1708. Обработка была выполнена с помощью комплекса «Bernese GPS Software ver. 5.0». В результате получены оценки координат ГНСС-станций в системе координат IGS08 и оценки зенитных тропосферных задержек для всех станций, в том числе и для новых станций украинских коммерческих ГНСС-сетей «TNT-TPI GNSS Network» і «System.NET». Полученные решения соответствуют по качеству комбинированным решениям Европейськой перманентной ГНСС-сети.