Регулярна обробка в системі координат IGS05

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано регулярну обробку спостережень для GPS-тижнів 1400–1631 (5 листопада 2006 р. – 10 квітня 2011 р.). Обробка виконувалася для ГНСС-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1631).


Розташування GPS-станцій
Діаграма спостережень GPS-супутників

В таблиці наведено основні дані, які використовувались для обробки, згідно рекомендацій Центрального бюро EPN, що вступили у дію з GPS-тижня 1400.

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
IGS05
Система апріорних координат та швидкостей
IGS05
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати GPS-станцій GLSV, POLV, MDVJ, BOR1, TRAB, WTZR, JOZE, NICO, MATE
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровок фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I05.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GPS Software ver. 5.0»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS05/wwww/
MAОwwww7.SNX.Z,
MAOwwww7.SUM.Z,
MAOwwwwd.TRO.Z;

Пояснення:

wwww:
GPS-тиждень;
d:
доба тижня (0 – неділя,6 – субота);
SNX:
SUM:
TRO:
у форматі «SINEX»,
звіт,
у форматі «SINEX_TRO», (також відомий як «TROPEX»);
Z:
стиснуто програмою «сompress»;


ПУБЛІКАЦІЇ

Хода О. А. Центр анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины: результаты обработки наблюдений для для GPS-недель 1400−1631 // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21. – № 2. – С. 56–64.
В Центре анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины были обработаны наблюдения ГНСС-спутников на перманентных станциях, расположенных в Украине и в Восточной Европе, для GPS-недель 1400–1631. Обработка выполнена с помощью комплекса «Bernese GPS Software ver. 5.0». В результате получены оценки координат ГНСС-станций в системе координат IGS05 и оценки зенитных тропосферных задержек для всех станций. Полученные решения соответствуют по качеству комбинированным решениям Европейской перманентной ГНСС-сети.