Репроцесинг в системі координат IGS05

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано репроцесинг (переобробку) спостережень для GPS-тижнів 935–1399 (7 грудня 1997 р. – 4 листопада 2006 р.). Репроцесинг виконувався для GPS-станцій, що зображені на рисунку нижче (на момент початку GPS-тижня 1399).


Розташування GPS-станцій
Діаграма спостережень GPS-супутників

В таблиці наведено основні дані, які використовувались для репроцесингу, згідно рекомендацій Центрального бюро EPN, що вступили у дію з GPS-тижня 1400.

Апріорні дані та моделі
Система координат точних ефемерид
Уточнені ефемериди в системі координат IGS05, отримані у результаті кампанії IGS Repro1
Система апріорних координат та швидкостей
IGS05
Задання системи координат
Умова «No–Net–Traslation» на координати GPS-станцій GLSV, POLV, MDVJ, BOR1, TRAB
Модель океанічного навантаження
«FES2004»
Модель іоносфери
Центру аналізу CODE
Апріорна модель тропосфери
Модель Саастамойнена, що задається опцією «DRY_NIELL»
Модель калібровки фазових центрів комбінацій антена-купол
Абсолютна модель «I05.ATX»
Мінімальній кут місця спостереження
3 градуси
Програмний комплекс
«Bernese GPS Software ver. 5.0»


Результати
Розв'язок
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS05/wwww/
MA1wwww7.SNX.Z,
MA1wwww7.SUM.Z,
MA1wwwwd.TRO.Z;
Графіки
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS05/plots-MA1/CRD/
ssss_B_w.eps,
ssss_L_w.eps,
ssss_H_w.eps,
ssss_X_w.eps,
ssss_Y_w.eps,
ssss_Z_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS05/plots-MA1/HLM/
MA1&MAO_TRA_w.eps,
MA1&MAO_ROT_w.eps,
MA1&MAO_SCA_w.eps;
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/products/IGS05/plots-MA1/TRO/
ssss_TRO.eps;


Пояснення:

wwww:
GPS-тиждень;
ssss:
ідентифікатор станції;
d:
доба тижня (0 – неділя,
6 – субота);
B:
L:
H:
X:
Y:
Z:
широта,
довгота,
висота,
координата X,
координата Y,
координата Z;
SNX:
SUM:
TRO:
у форматі «SINEX»,
звіт,
у форматі «SINEX_TRO»,
(також відомий як «TROPEX»);
TRA:
ROT:
SCA:
зміщення,
обертання,
масштабний множник;
Z:
стиснуто програмою «Compress»;
eps:
«Encapsulated PostScript» — формат файлів.


ПУБЛІКАЦІЇ

Іщенко М. В. – cпеціальність 01.03.01, Астрономія та небесна механіка

Дисертація – Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати
Автореферат – Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати

M. Ishchenko The quality estimation homogeneous coordinate time series for GPS weeks 935–1399 in the IGS05 reference frame // Artificial satellites. – 2014. – Vol. 49. – № 3. – PP. 137–150.
DOI: 10.2478/arsa-2014-0011

Ищенко М. В. Репроцессинг GPS-наблюдений на перманентных станциях региональной GPS-сети для GPS-недель 935–1399 // Космічна наука і технологія. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 41–48.

Ищенко М. В. Центр анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины: результаты репроцессинга GPS-наблюдений на перманентных станциях региональной сети для GPS-недель 1236−1399 // Космічна наука і технологія. – 2012. – Т. 18. – № 6. – С. 76–80.

Ищенко М. В. Оценка качества репроцессинга GPS-наблюдений на перманентных станциях региональной сети для GPS-недель 1236−1399 // Космічна наука і технологія. – 2012. – T. 18. – № 4. – C. 66–73.

Ищенко М. В. Репроцессинг GPS-наблюдений: влияние моделей калибровки комбинаций антенна−купол на координаты перманентных GPS-станций // Кинематика и физика небесных тел. – 2012. – T. 28. – № 4. – C. 76–82.
DOI 10.3103/S0884591312040022
Стаття англійською мовою на Springer Link

Ищенко М. В., Хода О. А. Репроцессинг GPS-наблюдений, выполненных на перманентных станциях региональной сети, для GPS-недель 1390−1399 // Космічна наука і технологія. – 2011. – T. 17. – № 5. – C. 40–49.

Ищенко М. В. Репроцессинг GPS-наблюдений на перманентных станциях региональной сети: сравнение повторяемости координат с регулярным решением // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», випуск 8. – Чернігів. – 2012. – С. 41–44.

Ishchenko M.V. GPS reprocessing campaign in the Main Astronomical Observatory of NAS Ukraine // Abstracts of 19th Open Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. – Kiev. – 2012. – P. 56.

Ищенко М. В., Хода О. А. Влияние моделей калибровки комбинаций антенна-купол на координаты перманентных GPS-станций // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», випуск 7. – Чернігів. – 2011. – С. 81–84.

Ищенко М. В., Хода О. А. О влиянии новых моделей и методик обработки на координаты украинских ГНСС-станций // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» – Ужгород. – 2010. – С.93–96.