Iншi дослiдження

Аналіз часових рядів координат ГНСС-станції «Чернігів» (CNIV)


ГНСС-спостереження, які виконуються на перманентних станціях, пов’язані безпосередньо з глобальними та локальними рухами земної кори, а також зазнають впливу різних факторів, таких як багато­про­меневість та радіозашумлення сигналу. На цей час вплив таких ефектів вдається аналізувати та виключати з подальшої обробки ГНСС-спостережень. Проте є ряд ГНСС-станцій, які заслуговують на більш ретельний моніторинг стабільності роботи, оскільки вони задають земну реалізацію системи відліку. Прикладом такої ГНСС- станції на території України є станція «Чернігів» (CNIV, DOMES 15501M001), яка належить до класу «А» для задання Європейської референсної системи відліку. В роботі проведено аналіз часових коор­динатних рядів на основі довготривалих безперервних часових серій та проаналізовано лог-файл ГНСС-станції «Чернігів». Виконано по­рів­няння координат станції за час роботи різного обладнання та зроблено висновки щодо стабільності роботи станції. Виявлено, що за весь час роботи станція працює стабільно і не має довготривалих перерв у спостереженнях.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Іщук Н., Іщенко М., Великодський Ю. Аналіз часових рядів координат ГНСС-станції «Чернігів» (CNIV). Кинематика и физика небесных тел. – 2021. – Т. 37. – № 4. – С. 79–91.

Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних


У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було проведено другу кампанію репроцесингу архівних спостережень ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для GPS-тижнів 935–1708 (з 7 грудня 1997 р. до 6 жовтня 2012 р.) з використанням оновлених в рамках кампаній IGS repro2 та EPN- Repro2 продуктів – точних ефемерид GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координат та швидкостей референсних перманентних ГНСС- станцій тощо. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно з вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 72 ГНСС-станціях, зокрема на 48 українських станціях, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, компанії ТНТ ТПІ (мережа «TNT TPI GNSS Network»), ПрАТ «Систем Солюшнс» (мережа System.NET), НУ «Львівська політехніка», консорціуму UNAVCO, Inc. (США). Система відліку IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі відліку IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать в таких діапазонах: для північної та східної складових – від 0.6 мм до 1.6 мм (середні значення – 1.02 мм та 0.94 мм відповідно), для висотної складової – від 2.2 мм до 5.2 мм (середнє значення 3.36 мм) з єдиним викидом в 5.79 мм для GPS-тижня 943. Наведено координати перманентних ГНСС-станцій для одного тижневого розв’язку.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О.О. Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних // Кинематика и физика небесных тел. – 2020. – Т. 36. – № 5. – С. 64–81.

Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у центрі аналізу ГНСС-спостережень України


У центрі аналізу ГНСС-спостережень Головної астрономічної обсерваторії НАН України проведено дослідження динаміки горизонтальних і вертикальних рухів ГНСС-станцій, розташованих у Східноєвропейському регіоні. Для поставленої мети використовувалися розв’язки регіональної обробки та репроцесингу, отримані в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України.
Отримано значення швидкостей для 42 ГНСС-станцій, 15 з яких розташовані на території України. Для виконання цього завдання використовувався програмний комплекс «Bernese GNSS Software ver. 5.2». Також визначено значення глобальних і локальних зсувів горизонтальних і вертикальних рухів ГНСС-станцій.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Іщенко М. В. Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України // Кинематика и физика небесных тел. – 2016. – Т. 32. – № 1. – С. 70–80.

Порівняння результатів обробки спостережень GPS- та ГЛОНАСС-супутників на постійнодіючих станціях, розташованих на півночі Європи


Для мережі постійнодіючих станцій, що розташовані на півночі Європи, було отримано три розв’язки: з обробки спостережень тільки GPS-супутників, тільки ГЛОНАСС-супутників і спільної обробки спостережень GPS- і ГЛОНАСС-супутників.
На основі порівняння повторюваності складових отриманих координат GPS / ГЛОНАСС-станцій та визначених зовнішніх середніх квадратичних помилок зроблено висновок, що на даний момент ГЛОНАСС-розв’язок по точності поступається GPS-розв’язку, а включення ГЛОНАСС-супутників в обробку спостережень постійнодіючих станцій, розташованих у цьому регіоні, не покращує точність оцінки координат.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Сравнение результатов обработки наблюдений GPS- и ГЛОНАСС-спутников на перманентных станциях, расположенных на севере Европы // Космічна наука і технологія. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 44–56.

Обробка еталонної тестової кампанії EPN в центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України


У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено еталонну тестову кампанію EPN за допомогою програмного комплексу «Bernese GPS Software ver. 5.0». Показано, що комбінований розв'язок еталонної тестової кампанії покращується при включенні до нього розв'язку ГАО НАН України.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Обработка эталонной тестовой кампании EPN в центре анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины // Космічна наука і технологія. – 2012. – T. 18. – № 4. – C. 59–65.

Визначення координат постійнодіючих станцій регіональної мережі: GPS vs GPS+ГЛОНАСС


Координати 71 перманентної станції, розташованої у середніх широтах Східної Європи, було отримано як з використанням спостережень лише GPS-супутників, так і з використанням GPS- та ГЛОНАСС-супутників. На основі порівняння повторюваності складових визначених координат GPS/ГЛОНАСС-станцій зроблено висновок, що на даний момент включення ГЛОНАСС-супутників в обробку спостережень перманентних станцій, розташованих у цьому регіоні, не покращує точності отриманих координат.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Определение координат перманентных станций региональной сети: GPS vs GPS+ГЛОНАСС // Космічна наука і технологія. – 2011. – T. 17. – № 6. – C. 45–53.