Iншi дослiдження

Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у центрі аналізу ГНСС-спостережень України


У центрі аналізу ГНСС-спостережень Головної астрономічної обсерваторії НАН України проведено дослідження динаміки горизонтальних і вертикальних рухів ГНСС-станцій, розташованих у Східноєвропейському регіоні. Для поставленої мети використовувалися розв’язки регіональної обробки та репроцесингу, отримані в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України.
Отримано значення швидкостей для 42 ГНСС-станцій, 15 з яких розташовані на території України. Для виконання цього завдання використовувався програмний комплекс «Bernese GNSS Software ver. 5.2». Також визначено значення глобальних і локальних зсувів горизонтальних і вертикальних рухів ГНСС-станцій.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Іщенко М. В. Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України // Кинематика и физика небесных тел. – 2016. – Т. 32. – № 1. – С. 70–80.

Порівняння результатів обробки спостережень GPS- та ГЛОНАСС-супутників на постійнодіючих станціях, розташованих на півночі Європи


Для мережі постійнодіючих станцій, що розташовані на півночі Європи, було отримано три розв’язки: з обробки спостережень тільки GPS-супутників, тільки ГЛОНАСС-супутників і спільної обробки спостережень GPS- і ГЛОНАСС-супутників.
На основі порівняння повторюваності складових отриманих координат GPS / ГЛОНАСС-станцій та визначених зовнішніх середніх квадратичних помилок зроблено висновок, що на даний момент ГЛОНАСС-розв’язок по точності поступається GPS-розв’язку, а включення ГЛОНАСС-супутників в обробку спостережень постійнодіючих станцій, розташованих у цьому регіоні, не покращує точність оцінки координат.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Сравнение результатов обработки наблюдений GPS- и ГЛОНАСС-спутников на перманентных станциях, расположенных на севере Европы // Космічна наука і технологія. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 44–56.

Обробка еталонної тестової кампанії EPN в центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України


У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено еталонну тестову кампанію EPN за допомогою програмного комплексу «Bernese GPS Software ver. 5.0». Показано, що комбінований розв'язок еталонної тестової кампанії покращується при включенні до нього розв'язку ГАО НАН України.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Обработка эталонной тестовой кампании EPN в центре анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины // Космічна наука і технологія. – 2012. – T. 18. – № 4. – C. 59–65.

Визначення координат постійнодіючих станцій регіональної мережі: GPS vs GPS+ГЛОНАСС


Координати 71 перманентної станції, розташованої у середніх широтах Східної Європи, було отримано як з використанням спостережень лише GPS-супутників, так і з використанням GPS- та ГЛОНАСС-супутників. На основі порівняння повторюваності складових визначених координат GPS/ГЛОНАСС-станцій зроблено висновок, що на даний момент включення ГЛОНАСС-супутників в обробку спостережень перманентних станцій, розташованих у цьому регіоні, не покращує точності отриманих координат.
Більш детальну інформацію можна знайти за цим посиланням: Хода О. А. Определение координат перманентных станций региональной сети: GPS vs GPS+ГЛОНАСС // Космічна наука і технологія. – 2011. – T. 17. – № 6. – C. 45–53.