Публікації за 2020 рік

Вибрати рік:

Реферовані журнали

Хода О.О. Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних // Кинематика и физика небесных тел. – 2020. – Т. 36. – № 5. – С. 64–81.
У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було проведено другу кампанію репроцесингу архівних спостережень ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для GPS-тижнів 935–1708 (з 7 грудня 1997 р. до 6 жовтня 2012 р.) з використанням оновлених в рамках кампаній IGS repro2 та EPN- Repro2 продуктів – точних ефемерид GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координат та швидкостей референсних перманентних ГНСС- станцій тощо. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно з вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 72 ГНСС-станціях, зокрема на 48 українських станціях, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, компанії ТНТ ТПІ (мережа «TNT TPI GNSS Network»), ПрАТ «Систем Солюшнс» (мережа System.NET), НУ «Львівська політехніка», консорціуму UNAVCO, Inc. (США). Система відліку IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі відліку IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать в таких діапазонах: для північної та східної складових – від 0.6 мм до 1.6 мм (середні значення – 1.02 мм та 0.94 мм відповідно), для висотної складової – від 2.2 мм до 5.2 мм (середнє значення 3.36 мм) з єдиним викидом в 5.79 мм для GPS-тижня 943. Наведено координати перманентних ГНСС-станцій для одного тижневого розв’язку.
https://doi.org/10.3103/S0884591320050050

Конференції

M. Ishchenko, O. Khoda. On GNSS Activity at the Main Astronomical Observatory NASU // International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» – Lviv (Ukraine). – 2020. – Режим доступу:
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/gnss-activity-main-astronomical-observatory-nasu
DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205731

M. Ishchenko, M. Orlyuk, Y. Velikodsky. Comparative analysis of crustal strain deformation obtained from GNSS data with geological measures // International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» – Lviv (Ukraine). – 2020. – Режим доступу:
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/comparative-analysis-crustal-strain-deformation-obtained-gnss-data-geological
DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205728