Оцінка швидкостей в системі відліку IGb08

У Центрі аналізу ГНСС-даних було виконано оцінку швидкостей ГНСС-станцій, перш за все, для території України. Оцінка виконана в координатній реалізації IGb08 на основі розв'язків регулярної оброки (GPS-тижні 935—1708) та репроцесингу (GPS-тижні 1709—1832). Загалом, були оцінені швидкості для 233 ГНСС-станцій, що розташовані на території Східної Європи, 202 з яких – на території України, Рис. 1. Оцінку було зроблено для ГНСС-станції для державних, академічних, університетських та комерційних мереж України. Максимальний період склав 6993 діб (7 грудня 1997 р. — 28 січня 2017 р.), наявність спостережень наведено на Рис. 2.Рис. 1. Конфігурація ГНСС-мережі
Рис. 2. Доступність ГНСС-станцій у часі

Оцінка швидкостей виконана за допомогою модуля ADDNEQ2 («Combine Normal Equation System»), що входить в програмний комплекс «Bernese GNSS Software ver. 5.2». На Рис. 3 та 4 наведено поле швидкостей для планових та висотних компонент відповідно. Результати наведено тільки для тих ГНСС-станцій, чий період спостережень склав більше ніж три роки.Рис. 3. Поле швидкостей: планова компонента
Рис. 4. Поле швидкостей: висотна компонента